Scivation Collection

Items 1 to 5 of 5 total
Xtend 30 lần dùng
9%
590.000₫ 650.000₫
Xtend.- Xtend là hỗn hợp chứ BCAAs được dùng trong thời gian tập luyện. Nó được tạo ra để giúp bạn tối đa hóa cường...
SKU:
Thương hiệu:
Scivation
Loại:
Phục hồi & Phát triển
Có sẵn:
Còn hàng
590.000₫ 650.000₫
Xtend 90 lần dùng
4%
1.250.000₫ 1.300.000₫
Xtend:- Xtend là hỗn hợp chứ BCAAs được dùng trong thời gian tập luyện. Nó được tạo ra để giúp bạn tối đa hóa cường...
SKU:
Thương hiệu:
Scivation
Loại:
Phục hồi & Phát triển
Có sẵn:
Còn hàng
1.250.000₫ 1.300.000₫
Xtend Go 30 lần dùng
13%
650.000₫ 750.000₫
Xtend Go là gì? XTEND GO chứa 7g BCAAs – được thiết kế tự nhiên và được nghiên cứu rộng rãi với tỷ lệ 2:1:1, Glutamine...
SKU:
Thương hiệu:
Scivation
Loại:
Phục hồi & Phát triển
Có sẵn:
Còn hàng
650.000₫ 750.000₫
Xtend Go 90 lần dùng
4%
1.295.000₫ 1.350.000₫
Xtend Go là gì? XTEND GO chứa 7g BCAAs – được thiết kế tự nhiên và được nghiên cứu rộng rãi với tỷ lệ 2:1:1, Glutamine...
SKU:
Thương hiệu:
Scivation
Loại:
Phục hồi & Phát triển
Có sẵn:
Còn hàng
1.295.000₫ 1.350.000₫
Xtend Ripped 30 lần dùng
8%
780.000₫ 850.000₫
Xtend Ripped là gì? XTEND RIPPED chứa 7g BCAAs – được thiết kế tự nhiên và được nghiên cứu rộng rãi với tỷ lệ 2:1:1, Glutamine...
SKU:
Thương hiệu:
Scivation
Loại:
Phục hồi & Phát triển
Có sẵn:
Còn hàng
780.000₫ 850.000₫