Cụ Tập bảo các tướng lĩnh phải chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" 😁
Đây là thông điệp cho phương Tây: China không đùa với các chú nhá, bọn anh có một lằn ranh đỏ.
Tình huống xấu nhất này là một scenario mà hầu như không có một thánh nào đang trade trên thị trường từng trải qua trừ các cụ U80. Chuyện này đương nhiên chỉ là một trong mấy chục khả năng, nhưng nếu nó xảy ra trong 2-3-4-5 năm tới thì wealth management strategy của bạn là gì? Nếu bạn đang quản lý mấy trăm triệu đô tới mấy tỷ đô, thì liquidity strategy của bạn là gì? Portfolio của bạn được hedge như thế nào với rủi ro này?
Tất nhiên funds managers thì chả sợ, phí đã lấy rồi. Nhưng nếu bạn đang bỏ tiền vào funds, nhớ hỏi thăm funds managers.
Giỏ Hàng

Giỏ hàng đang trống

Quay trở lại cửa hàng