Tin Khác
February, 26 2020
  • Người Đăng Tỉnh Đình
  • 2 Bình Luận

2 comments

Minh Thành - March 11, 2020

Thật sự để có cơ bụng hoàn hảo phải tập luyện thường xuyên và đều đặn nếu không rất dễ bị mất cơ

Thanh Trường - March 04, 2020

Động tác Dragon Flag có độ khó rất cao lúc trước mình cũng có thử nhưng chẳng tập được, bạn có bí quyết nào giúp tập động tác này dễ dàng hơn không

Để Lại Bình Luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi được xuất bản